dnes je 22.9.2023

Input:

Opravné položky k pohledávkám neuhrazeným více než 12 měsíců a s rozvahovou hodnotou do 30 000 Kč

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4 Opravné položky k pohledávkám neuhrazeným více než 12 měsíců a s rozvahovou hodnotou do 30 000 Kč

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Lze je tvořit   U poplatníků vedoucích účetnictví v období, za které se podává daňové přiznání, k nepromlčeným pohledávkám:
  • jejichž rozvahová hodnota bez příslušenství v okamžiku vzniku nepřesáhne částku 30 000 Kč a

  • od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců,

a to až do výše 100 % jejich neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství.  
§ 8c ZoR
Poplatník je může tvořit podle tohoto ustanovení, pokud se OP k příslušné pohledávce netvoří podle § 5, § 5a, § 6, § 8, § 8a a § 8b ZoR.
Tvořit OP k pohledávkám lze i bez zahájení rozhodčího, soudního nebo správního řízení.
O pohledávce je poplatník povinen vést samostatnou evidenci.  
Limit vůči témuž dlužníkovi   Tvorba OP je možná pouze v případě, že celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňuje poplatník postup podle § 8c ZoR, nepřesáhne za období, za které se podává daňové přiznání, částku 30 000 Kč.   K pohledávkám přesahujícím tento limit, může poplatník tvořit OP podle jiných ustanovení ZoR – například podle § 8a.  
Nahrávám...
Nahrávám...