dnes je 14.6.2024

Input:

Omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou

18.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1
Omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou

Mgr. Tomáš Braun

Dalším účinkem spojeným se zahájením insolvenčního řízení je omezení dlužníkových dispozic s jeho majetkem, jehož smyslem je zamezit snižování hodnoty majetkové podstaty.

Tato dispoziční omezení vyplývají buď

  1. přímo z § 111 IZ, kdy jde o obecné zákonné omezení (k tomu podrobněji viz část Zákonné omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou a zejména část 6.3.2.2), nebo
  2. z rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým lze omezit dlužníkovy majetkové dispozice jinak (tj. v užším nebo širším rozsahu), než jak je omezuje § 111 IZ.

Není vyloučeno, aby insolvenční soud rozhodl též o tom, že dlužník nebude vůbec omezen v nakládání s majetkovou podstatou. Jde-li o omezení v širším rozsahu, insolvenční soud rozhoduje vždy předběžným opatřením (§ 112 a 113 IZ) – viz část Nenávrhová předběžná opatření. K formě a povaze rozhodnutí, jimiž insolvenční soud omezuje dlužníkovy dispozice v užším rozsahu nebo jimiž rozhodne,

Nahrávám...
Nahrávám...