dnes je 18.7.2024

Input:

Odvolání věřitelského výboru

13.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.5
Odvolání věřitelského výboru

Mgr. Tomáš Braun

Podmínky odvolání VV (jeho člena, náhradníka) soudem

Podle § 63 odst. 3 IZinsolvenční soud

  • - na návrh, nebo
  • - i bez návrhu

může z důležitých důvodů, zejména při porušování nebo zanedbávání povinností (vymezených především v § 58 a 60 IZ), odvolat

  • celý věřitelský výbor, tj. všechny jeho členy a náhradníky

  • nebo jen některého z jeho členů či náhradníků.

- důvody

Z výše citovaného ustanovení vyplývá, že k odvolání věřitelského výboru nebo některého z jeho členů (náhradníků) může dojít též z důvodů, jež nemají původ v porušování nebo zanedbávání povinností. Za takové důležité důvody lze považovat zejména zdravotní či jiné důvody (např. zahraniční cestu), které věřiteli trvale nebo alespoň dlouhodobě znemožňují výkon jeho funkce (např. důvody, pro něž by bylo třeba věřiteli ustanovit opatrovníka podle § 29 OSŘ), ale též důvody uvedené v § 59 odst. 2 a 3 IZ, pro něž by ho nebylo možno potvrdit do funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru, a to i přesto, že by takové důvody vyšly najevo až po skončení schůze věřitelů, na které došlo k potvrzení jeho volby. Nelze totiž přehlédnout, že rozhodnutí, jímž je potvrzena volba člena nebo náhradníka věřitelského výboru (§ 57 odst. 3 IZ), má povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 IZ) a nelze je napadnout odvoláním (§ 91 IZ), na rozdíl od rozhodnutí, jímž insolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru (§ 59 odst. 3 IZ), proti němuž je odvolání naopak přípustné (k tomu viz část Volba a odvolání věřitelského výboru).

Nahrávám...
Nahrávám...