dnes je 21.4.2024

Input:

Odvolání a řízení o odvolání

17.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.6
Odvolání a řízení o odvolání

Mgr. Martin Doleček, Mgr. Adriana Kvítková

Jak bylo uvedeno, proti rozhodnutí soudu se lze odvolat. Odvolání je řazeno mezi řádné opravné prostředky. To znamená, že každý, komu je doručeno rozhodnutí soudu, se proti němu může odvolat, pokud občanský soudní řád takovouto možnost účastníku řízení neodjímá. Pokud jde o usnesení, není odvolání přípustné například proti usnesením, která upravují vedení řízení a kterým byl přibrán další účastník atd.

Ve sporném řízení však zásadně nelze v odvolání uvádět nové skutečnosti a důkazy, které mohly být účastníkem předneseny a doloženy před vyhlášením rozsudku. Tato zásada však neplatí vždy a existují z ní četné výjimky (např. pokud účastník nebyl soudem náležitě poučen).

Odvolat se však nelze proti odůvodnění rozsudku nebo usnesení. Zkoumá se vždy pouze výrok rozsudku nebo usnesení, a nikoli důvody, které vedly k takovému výroku.

Odvolací soud může tyto nedostatky v odůvodnění pouze vytknout, ale nemůže je změnit, lépe řečeno, pouhé důvody vedoucí k řádnému odvolání nestačí.

Dvojí účinek odvolání

Odvolání má dvojí účinek. V prvé řadě se jedná o suspenzivní účinek, tzn. že rozhodnutí nenabývá právní moci, pokud o něm nerozhodne odvolací soud.

Dalším účinkem je takzvaný devolutivní neboli odvalovací účinek. To znamená, že v případě, kdy je podáno odvolání, nesmí již dále rozhodovat soud prvého stupně a věc se přenáší na odvolací soud. Soud prvého stupně pouze odpovídá za splnění poplatkové povinnosti a připojí svoje stanovisko k odvolání a připraví spis k odeslání k soudu odvolacímu.

Řízení u odvolacího soudu

Řízení u odvolacího soudu je rovněž specifické. Odvolací soud může napadené rozhodnutí soudu prvního stupně zrušit (a případně vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení).

Dalším způsobem rozhodnutí odvolacího soudu je, že rozsudkem rozhodnutí potvrdí. Konečně může odvolací soud rozsudkem rozhodnutí změnit.

Předtím, než takto rozhodne odvolací soud ve věci samé, může odvolání odmítnout z důvodů, že bylo podáno opožděně někým, kdo nebyl oprávněn podat odvolání, anebo bylo podáno proti rozhodnutí, kde odvolání

Nahrávám...
Nahrávám...