dnes je 18.7.2024

Input:

Odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.6
Odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu

Mgr. Tomáš Braun

Odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu

Pokud dlužník v době trvání moratoria porušil své povinnosti uložené mu insolvenčním zákonem, odpovídá podle § 127 odst. 1 IZ za škodu nebo jinou újmu (ušlý zisk), kterou tím věřitelům způsobil. Insolvenční zákon upravuje odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu tak, že ji koncipuje jako objektivní odpovědnost (obdobně tak činí např. ve vztahu k insolvenčnímu správci v § 37 odst. 1 – viz část 3/3.8). Dlužník se této odpovědnosti nezprostí průkazem, že porušení povinností, resp. škodu, nezavinil – zprostí se jí, jen pokud prokáže, že škodě nebo jiné újmě nemohl

Nahrávám...
Nahrávám...