dnes je 14.6.2024

Input:

Návrh na zastavení exekuce dle § 55 EŘ a § 268 OSŘ (duben 2010)

1.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5
Návrh na zastavení exekuce dle § 55 EŘ a § 268 OSŘ (duben 2010)

Návrh na zastavení exekuce dle § 55 EŘ a § 268 OSŘ

 

 

Exekutorský úřad Praha 2,

soudní exekutor JUDr. Jan Skoupý

Ve strouhách 21

120 00 Praha 2.

 

č. j. 111EX 1111/09

 

V Praze dne ................

 

 

Oprávněný: ABC s. r. o.

IČ: 12345678

se sídlem U potůčku 263, Praha 6, PSČ: 160 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123

jednající Milenou Krásnou, jednatelkou společnosti

 

Povinný: Dolom s. r. o.

IČ: 34576900

se sídlem Na kraji 6, Praha 2, PSČ: 120 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9876

 

 

NÁVRH POVINNÉHO NA ZASTAVENÍ VÝKONU EXEKUCE

podle § 55 zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád a § 268 odst. 1 písm. g) zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (OSŘ)

 

 

Dvojmo

 

Přílohy: dle textu

 

 

I.

 

Obvodní soud pro Prahu 2 nařídil usnesením ze dne 2. 1. 2009, č. j. 55 Nc 333/2009 ve věci nařízení exekuce oprávněného - obchodní společnosti ABC s. r. o., IČ: 12345678, se sídlem U potůčku 263, Praha 6, PSČ: 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123, jednající Milenou Krásnou, jednatelkou společnosti, proti povinnému Dolom s. r. o., IČ: 34576900, se sídlem Na kraji 6, Praha 2, PSČ: 120 00, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9876, exekuci na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 500 000 Kč a pro náklady exekuce a náklady oprávněné, které budou v průběhu řízení stanoveny, a to podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, ze dne 1. 10. 2008, č. j. 33 C 333/2008.

 

Provedením exekuce byl pověřen Exekutorský úřad Praha 2, soudní exekutor JUDr. Jan Skoupý, se sídlem Ve strouhách 21, Praha 2.

 

Usnesení o nařízení exekuce spolu s Exekučním příkazem ze dne 15. 1. 2009, č. j. 111EX 1111/09, vydaným pověřeným exekutorem, byly povinné doručeny dne 15. 2. 2009.

 

Důkaz: exekuční příkaz

usnesení o nařízení exekuce

 

II.

 

Povinný tímto sděluje, že dne 1. 12. 2008 byla ze strany povinného vystavena na základě kupní smlouvy č. 333 uzavřené mezi povinným a oprávněným dne 15. 9. 2008 faktura č. 7890 za dodávku stavebního materiálu v celkové výši 1 578 900 Kč. Splatnost této faktury byla v souladu s příslušným ustanovením uvedené kupní smlouvy dne 14. 12. 2008. Ke dni 15. 12. 2008 provedl započtení své povinnosti vyplývající z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, ze dne 1. 10. 2008, č. j. 33 C 333/2008 v celkové výši 589 870 Kč

Nahrávám...
Nahrávám...