dnes je 18.5.2024

Input:

Moratorium před zahájením insolvenčního řízení

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.5
Moratorium před zahájením insolvenčního řízení

Mgr. Tomáš Braun

Moratorium před zahájením insolvenčního řízení

Podle § 125 IZmůže dlužník uvedený v § 115 IZ– tj. dlužník legitimovaný k návrhu na moratorium po zahájení insolvenčního řízení – (viz část 4/4.1) podat návrh na moratorium i před zahájením insolvenčního řízení. Tato úprava vychází z toho, že již samotné zahájení insolvenčního řízení má v poměrech dlužníka ekonomický dopad a mnohdy vede ke snížení hodnoty jeho majetku a tím i ke snížení možnosti uspokojení jeho věřitelů. Vyhlášením moratoria před zahájením insolvenčního řízení je však dlužníkovi umožněno řešit jenom hrozící úpadek (§ 3 odst. 4 IZ) – viz část 2/1.5. Pokud by totiž u dlužníka úpadek již nastal, je povinen podat insolvenční návrh (§ 98 IZ) – (viz část 4/1.1) a teprve současně s ním, nebo v zákonné lhůtě poté je oprávněn podat návrh na vyhlášení tzv. "poúpadkového moratoria" tj. moratoria po zahájení insolvenčního řízení (§ 115 IZ).

O moratorium před zahájením insolvenčního řízení půjde i v případě, kdy

  1. dlužník podal návrh na jeho vyhlášení předtím, než mu byl doručen návrh věřitele, jímž došlo k zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi, nebo
  2. kdy bylo insolvenční řízení iniciované věřitelem zahájeno v mezidobí od podání takového návrhu do doby rozhodnutí o něm.

Obdobná aplikace ustanovení o moratoriu po zahájení řízení

Ustanovení § 115 až 124 IZ, jež upravují moratorium po zahájení insolvenčního řízení, se obdobně aplikují i v řízení o návrhu na vyhlášení moratoria podaném před zahájením insolvenčního řízení. Úprava moratoria před zahájením insolvenčního řízení je ovšem navíc doplněna o ustanovení týkající se anonymity řízení, účinků moratoria a důvodu zániku moratoria.

Anonymita řízení

V zájmu zachování hodnoty dlužníkova majetku probíhá řízení o návrhu na moratorium před zahájením insolvenčního řízení utajeně (anonymně), když podle § 126 odst. 1 IZ

  1. insolvenční soud až do rozhodnutí o vyhlášení
Nahrávám...
Nahrávám...