dnes je 29.11.2023

Input:

Mimořádné opravné prostředky

17.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.7
Mimořádné opravné prostředky

Mgr. Martin Doleček, Mgr. Adriana Kvítková

Vedle řádných opravných prostředků zná občanský soudní řád i mimořádné opravné prostředky.

Z praktického hlediska je třeba zabývat se více žalobou na obnovou řízení a žalobou pro zmatečnost, protože třetím mimořádným opravným prostředkem, tedy dovoláním, se laik zabývat nemůže. Je to dáno tím, že dovolání musí být podepsáno vždy advokátem. Dovolání si tedy nemůže účastník zpracovat a podepsat sám, pokud nemá právnické vzdělání.

Žaloba na obnovu řízení

Obnova řízení je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout rozhodnutí soudu, které je v právní moci, ale jen z důvodů uvedených v zákoně. Napadnout lze pouze rozhodnutí ve věci samé.

Důvody pro podání obnovy mohou být dva. Prvým jsou skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které mohou přivodit příznivější rozhodnutí ve věci, ale účastník je bez své viny nemohl použít v původním řízení. Důležité je, že tyto skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy neměl účastník v době řízení až do jeho pravomocného skončení k dispozici a nemohl je tedy předložit.

Druhým důvodem je, že lze provést důkazy (pokud mohou přivodit pro účastníka příznivější rozhodnutí ve věci), které nemohly být provedeny v původním řízení, To znamená, že například účastník řízení navrhl výslech svědka, ale svědek byl až do pravomocného skončení řízení nezvěstný. Osoba svědka se objevila až poté, kdy rozsudek nabyl právní moci.

Lhůta k podání návrhu na obnovu řízení je dvojí. První je tzv. subjektivní lhůta tří měsíců od doby, kdy se ten, kdo obnovu navrhuje, dozvěděl o důvodu obnovy, nebo od té doby, kdy ji mohl uplatnit.

Druhá lhůta, tzv. objektivní, jsou tři roky od právní moci rozsudku nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé. Pokud jde o důvod obnovy

Nahrávám...
Nahrávám...