dnes je 14.6.2024

Input:

Lhůty a doby

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5
Lhůty a doby

JUDr. Jarmila Štefek,

Právní úpravu počítání lhůt, promlčení a prekluze nalezneme v § 601 až 654 NOZ v části věnující se právním událostem. Právní událost je objektivní skutečnost nezávislá na lidské vůli, se kterou právo spojuje určité právní následky, jako je vznik, zánik nebo změna práv a povinností. Jednou z takových událostí je čas.

Rozdíl mezi dobou a lhůtou

Uplynutím časového úseku – doby – automaticky bez dalšího zaniká právo nebo povinnost. Lhůta je naproti tomu časový úsek, po který lze uplatnit právo, ať u druhé osoby, soudu či jiného orgánu.

Základní zásady

Jestliže se má určitého dne nabýt práva nebo má vzniknout povinnost,

Nahrávám...
Nahrávám...