dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2054

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.3.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2054

Mgr. Pavla Krejčí

K odst. 1.

K uznání dluhu může dojít i jinak než písemným jednáním dlužníka. Konkrétně může dlužník vykonat takové právní jednání, pro které je zákonem stanovena domněnka, že v takovém případě dlužník dluh uznal.

Konkrétně k uznání dluhu dojde na základě placení úroků – v takovém případě se za uznaný dluh považuje částka, z níž se úroky platí.

Musí se ovšem jednat o závazek nepromlčený. U promlčeného závazku by účinky uznání nenastaly (odst. 3 tohoto ustanovení).

K odst. 2

Dalším způsobem, jak dochází k uznání dluhu jinak než písemným jednáním dlužníka, je případ, kdy dlužník plní dluh zčásti. Také v tomto případě platí, že částečné plnění má účinky uznání ke zbytku dluhu. Účinek uznání však nastává pouze tehdy, pokud lze z okolností

Nahrávám...
Nahrávám...