dnes je 18.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2052

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.3.1.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2052

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Ustanovení o smluvní pokutě se použije i pro tzv. penále, tj. z právního předpisu vyplývající povinnost zaplatit pokutu v případě porušení určité povinnosti. Na penále vzniká v takovém případě nárok přímo ze zákona (není třeba jej ujednávat), typicky jde o porušení povinností stanovených daňovými předpisy. NOZ používá pojem penále v ustanovení § 2535, podle kterého "zruší-li pořadatel zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.“ Na penále tedy v tomto případě vzniká zákazníkovi právo přímo ze zákona v uvedené výši, navíc tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody. Domníváme se, že moderační právo se v případech penále spíše neuplatní, protože si lze jen těžko představit,

Nahrávám...
Nahrávám...