dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2049

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.3.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2049

JUDr. Vladimíra Knoblochová

V případě, že věřiteli vznikne právo na úhradu smluvní pokuty a dlužník smluvní pokutu zaplatí, neznamená to, že by zanikla jeho povinnost splnit dluh, který byl smluvní pokutou utvrzený. Jde o novou povinnost, která existuje zcela samostatně vedle původní povinnosti.

Příklad


Společnost Alfa se zavázala dodat společnosti Beta objednané zboží do 2 měsíců po uzavření smlouvy. Pro porušení této povinnosti si strany sjednaly jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Společnost Alfa zboží nedodala a vyúčtovanou smluvní pokutu uhradila. Tím jí ale nijak nezanikla povinnost zboží dodat.
Toto ustanovení je

Nahrávám...
Nahrávám...