dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2027

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.2.1.10
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2027

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Jeden dluh může být zajištěn ručením i více osob. Pokud se zaručí za týž dluh více ručitelů, ručí každý z nich věřiteli za dluh celý. Ručitel má vůči ostatním ručitelům stejná práva jako spoludlužník (k tomu viz § 1872 až § 1876 NOZ). To znamená, že věřitel si může vybrat a může uplatnit svůj nárok vůči kterémukoliv ručiteli. Ručitel, který poskytne věřiteli plnění, má pak právo požadovat vyrovnání svého plnění po ostatních spoluručitelích, a to tak, že každý ze spoluručitelů mu bude povinen

Nahrávám...
Nahrávám...