dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2026

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.2.1.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2026

JUDr. Vladimíra Knoblochová

S ohledem na akcesoritu ručení platí, že pokud zanikne dluh dlužníka tím, že jej dlužník splní sám, pak zaniká z povahy věci i ručení. Ručení tedy zásadně zaniká zánikem dluhu, který zajišťuje. Výjimkou je situace, kdy dluh zanikne pro následnou nemožnost plnění dlužníka, nicméně ručitel jej splnit může, nebo pokud dluh zanikne pro zánik právnické osoby, která je dlužníkem (smrti fyzické osoby se to netýká). Případ, kdy bude plnění nemožné pro dlužníka, ale pro ručitele nemožné nebude, nastane v praxi jen zcela výjimečně. U zániku dlužníka – právnické osoby si naopak takovou situaci představit lze, a to zejména v důsledku pochybení likvidátora či insolvenčního správce.

Příklad:


Společnost A a společnost B spolu uzavřely kupní smlouvu na dodávku zboží za kupní cenu ve výši 100.000 Kč. Za závazek společnosti B zaplatit kupní cenu se zaručil pan Novák. Společnost B řádně kupní cenu uhradila. Zánikem dluhu došlo i k zániku ručení.
Zvláštní právní úpravu obsahuje NOZ pro zajištění práv, která jsou předmětem novace nebo narovnání. U narovnání jde

Nahrávám...
Nahrávám...