dnes je 18.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2025

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.2.1.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2025

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zákon stanoví, že právo věřitele vůči ručiteli se nepromlčí před promlčením práva vůči dlužníkovi, což vyplývá z povahy akcesority ručitelského závazku. Zákon nicméně již nestanoví, že by tomu tak bylo také naopak. Právo věřitele vůči dlužníkovi se tedy může promlčet, i když se jeho právo vůči ručiteli (např. v důsledku probíhajícího soudního řízení) dosud nepromlčelo. Za tohoto stavu by ručitel v řízení, v němž se po něm věřitel domáhá splnění ručitelského závazku, nemohl úspěšně namítnout promlčení pohledávky odpovídající jeho ručitelskému závazku, může však – aniž by byl výkon tohoto jeho práva jakkoliv podmíněn – v rámci své procesní obrany uplatnit námitku, že je promlčen ručením zajištěný dluh věřitele vůči dlužníku. Ručitel plní svůj dluh tím, že splní dlužníkův dluh. Z akcesority ručitelského závazku plyne, že je-li v důsledku promlčení právo věřitele odpovídající hlavnímu (dlužníkovu) dluhu oslabeno v tom ohledu, že nemůže být soudem přiznáno, popřípadě rozhodnutí, jímž bylo pravomocně přiznáno, nelze soudně vykonat, jedná se tedy o právo bez nároku (tzv. naturální právo), nelze věřiteli přiznat

Nahrávám...
Nahrávám...