dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2023

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.2.1.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2023

JUDr. Vladimíra Knoblochová

V případě, že jsou splněny podmínky pro to, aby ručitel plnil, vzniká povinnost ručitele za dlužníka plnit. Ručitel je přitom oprávněn uplatnit vůči věřiteli všechny námitky, které by proti požadavku na splnění závazku mohl vznést dlužník.

V úvahu přichází uplatnění zejména námitka promlčení, přičemž dlužník může uplatnit námitku promlčení jak ze svého ručitelského závazku, tak i ze závazku dlužníka. Zákon stanoví, že právo věřitele vůči ručiteli se nepromlčí před promlčením práva vůči dlužníkovi, ale zákon již nestanoví, že by tomu tak bylo také naopak. Právo věřitele vůči dlužníkovi se tedy může promlčet, i když se jeho právo vůči ručiteli (např. v důsledku probíhajícího soudního řízení) dosud nepromlčelo. Za tohoto stavu by ručitel v řízení, v němž se po něm věřitel domáhá splnění ručitelského závazku, nemohl úspěšně namítnout promlčení pohledávky odpovídající jeho ručitelskému závazku, může však – aniž by byl výkon tohoto jeho práva jakkoliv podmíněn

Nahrávám...
Nahrávám...