dnes je 28.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2022

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.2.1.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2022

JUDr. Vladimíra Knoblochová

K tomu, aby vznikla ručiteli povinnost plnit závazek za dlužníka, je třeba, aby věřitel písemně vyzval dlužníka k plnění a dlužník v přiměřené lhůtě dluh nesplnil.

I přesto, že jsou splněny podmínky pro to, aby ručitel plnil, nemusí plnit vždy. Předně je oprávněn proti věřiteli vznést veškeré námitky, které by proti požadavku na splnění závazku

Nahrávám...
Nahrávám...