dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2019

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.2.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2019

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Ručení předpokládá platný dluh dlužníka. To znamená, že v okamžiku, kdy ručitel své ručitelské prohlášení činí, musí již dluh platně existovat, případně se musí jednat alespoň o dluh, který může vzniknout v budoucnu nebo jehož vznik je vázán na splnění podmínky.

Příklad


Společnost A a společnost B spolu uzavřely kupní smlouvu na nemovitost za kupní cenu ve výši 1.000.000 Kč. Za závazek společnosti B zaplatit kupní cenu se zaručil pan Novák. Ve smlouvě nebyla řádně specifikována nemovitost a smlouva je neplatná. Katastrální úřad vklad vlastnického práva neprovedl. Neplatné je tedy i ručení pana Nováka. Pokud by pan Novák z titulu ručení plnil, pak půjde na straně společnosti A o bezdůvodné obohacení.
Jak již bylo uvedeno výše, lze ručení poskytnout i pro dluhy budoucí (které teprve vzniknou) nebo podmíněné (jejichž vznik je vázán na odkládací podmínku), jakož i za soubor dluhů určitého druhu vznikajících dlužníkovi v určité době nebo soubor různých dluhů z téhož právního důvodu. V takovém případě je třeba v ručitelském prohlášení specifikovat dluh tak, aby nevznikaly pochybnosti o tom, že dluh je ručitelským prohlášením zajištěn.

Příklad


Společnost A měla zájem o dodávky zboží od společnosti B v roce 2014. Uzavřely tedy kupní rámcovou kupní smlouvu na dodávku zboží, přičemž se dohodly na zajištění všech dluhů k úhradě kupní ceny, které vzniknou v roce 2014 z titulu odběru zboží na základě uzavřené kupní smlouvy. Zajištění bylo realizováno formou ručitelského prohlášení vystaveného panem Novákem. V době vystavení ručitelského prohlášení zatím žádný dluh neexistuje, ale jde o

Nahrávám...
Nahrávám...