dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2015

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.1.3.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2015

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Jistota zajišťuje vždy nejen jistinu peněžitého dluhu, ale i jeho příslušenství, tedy úroky z peněžitého dluhu. Vzhledem k tomu, že osoba, která zajištění dává, nemusí vždy znát ujednání o úrocích mezi věřitelem a dlužníkem, pak NOZ stanoví, že jistota zajišťuje úroky z peněžitého dluhu nejvýše do výše zákonné úrokové sazby. Ten, kdo poskytuje zajištění, může vždy předvídat, že dluh je úročen v zákonné sazbě. Pokud je dluh úročen méně nebo vůbec, pak jistota samozřejmě kryje pouze dluh s jeho skutečným příslušenstvím.

V případě, že byl poskytovatel jistoty seznámen ještě před poskytnutím jistoty s výší úroků, které se mezi sebou věřitel a dlužník ujednali, pak jistota zajišťuje úroky ve sjednané výši. To vždy bude platit v případě, kdy tím, kdo jistotu dává, je dlužník (např. dlužník jako jistotu zřizuje zástavní právo ke své věci).

Obdobně zákon řeší i případ, kdy se dává jistota za dluh již úročený. V takovém případě jistota kryje pouze úroky, které přirostou teprve v budoucnu.

Komentované ustanovení je dispozitivní a strany se ohledně toho, co jistota vše zajišťuje, mohou dohodnout odlišně.

Ohledně úpravy úroků odkazujeme zejména na ustanovení § 1802 až

Nahrávám...
Nahrávám...