dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2014

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.1.3.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2014

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zákon v § 2013 stanoví obecné pravidlo, že věc má zajišťovací schopnost pouze do částky dvou třetin své obvyklé ceny. V tomto ustanovení stanoví odchylku od obecného pravidla pro vyjmenované věci, které jsou dány jako jistota.

V případě, že je jako jistota dán stavební pozemek nebo nemovitá věc, která slouží k podnikatelským účelům, pak mají zajišťovací způsobilosti pouze do poloviny obvyklé ceny.

Právo stavby má zajišťovací způsobilost rovněž do poloviny obvyklé ceny, pokud má být úplata sjednaná jako stavební plat splacena nejpozději pět let před zánikem práva stavby. Otázkou je, jakou zajišťovací hodnotu

Nahrávám...
Nahrávám...