dnes je 24.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2013

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.1.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2013

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Komentované ustanovení vymezuje rozsah, v jakém věc může sloužit jako jistota. Zákon stanoví, že věc má zajišťovací schopnost pouze do částky dvou třetin své obvyklé ceny.

Odlišnou zajišťovací způsobilost stanoví NOZ pro případ, kdy je jako jistota dán:

  • stavební pozemek nebo nemovitá věc sloužící k podnikatelským účelům (polovina obvyklé ceny),

  • právo stavby, pokud má být úplata sjednaná jako stavební plat splacena nejpozději pět let před zánikem práva stavby (polovina obvyklé ceny),

  • cenný papír zajišťující bezpečný výnos (tři čtvrtiny obvyklé ceny),

  • vklady v bankách a spořitelních a úvěrních družstvech (do výše pojištění).


Obvyklá cena není v NOZ definována a její definici lze nalézt (pouze pro účely zákona o oceňování majetku) v § 2 citovaného zákona. Stručně řečeno, cena obvyklá je taková cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo

Nahrávám...
Nahrávám...