dnes je 18.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2008

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.2.7.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2008

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Dlužník je povinen oznámit věřiteli, že se splnění dluhu stalo nemožným. Zákon pro toto oznámení stanoví lhůtu bez zbytečného odkladu poté, co se o nemožnosti plnění dozvěděl nebo dozvědět musel. Bude tedy vždy na posouzení konkrétního případu a jeho okolností, zda dlužník lhůtu dodržel. V případě, že dlužník tuto skutečnost

Nahrávám...
Nahrávám...