dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1987

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.2.2.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1987

Mgr. Pavla Krejčí

K odst. 1

Některé pohledávky, které nelze soudně vymáhat, nelze k započtení použít. Konkrétně se jedná o pohledávky:

  • z výhry a ze sázek (§ 2874 NOZ),

  • právo na vrácení výhry (§ 2875 NOZ),

  • pohledávka ze zápůjčky nebo úvěru poskytnutého vědomě k sázce (§ 2877 NOZ),

  • pohledávky z her (§ 2881 NOZ).


Jedná se o pohledávky, u kterých věřitel z takové pohledávky nemůže jednostranně námitku započtení použít; dlužníkovi z takové pohledávky je však jednostranné započtení vůči věřiteli umožněno.

K odst. 2

Musíme sdělit, že z tohoto právního ustanovení jsme na rozpacích a jeho zařazení do právní úpravy považujeme za zcela nevhodné. Důvodová zpráva k němu uvádí:

"Nově se, v souladu se standardními úpravami, navrhuje výslovně stanovit, že jednostranně nelze započíst ani pohledávky nejisté nebo neurčité, neboť započtení sleduje odstranění vzájemných pohledávek zúčastněných osob, nikoli vyvolání nejasností a následných sporů.“

To, že musí být k započtení namítána pouze konkrétní (určitá) pohledávka, je podle

Nahrávám...
Nahrávám...