dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1962

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.7.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1962

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zákon stanoví určitá pravidla pro případ, kdy je čas plnění určen ve prospěch dlužníka či věřitele.

V případě, že je čas plnění stanoven ve prospěch dlužníka, není věřitel oprávněn před sjednaným či stanoveným časem plnění požadovat, ale dlužník je oprávněn dluh předčasně splnit.

Příklad


Společnost A se zavázala zaplatit kupní cenu za dodávku zboží do 31. 12. 2014. Před touto lhůtou nemůže společnost B, která zboží dodala, zaplacení kupní ceny požadovat, ale společnost A může kupní cenu zaplatit kdykoliv do 31. 12. 2014 (samozřejmě i poté, ale to již bude v prodlení).

Judikát


Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 5241/2007 ze dne 8. 12. 2010

Není-li doba splnění ve smlouvě dohodnuta či jinak určena, je podle rozhodovací praxe soudů dlužník oprávněn plnit kdykoli i bez výzvy věřitele a věřitel je povinen takové plnění přijmout. Je tomu tak proto, protože nedošlo-li k dohodě o době plnění, nemohla být sjednána ani ve prospěch věřitele s jeho oprávněním odmítnout předčasné plnění.
V případě, že je čas plnění stanoven ve prospěch věřitele, je věřitel sice před touto dobou oprávněn plnění požadovat, ale dlužník není před touto dobou oprávněn svůj dluh plnit.

Pokud by byl čas plnění stanoven ve prospěch obou stran, není věřitel oprávněn požadovat plnění před tímto časem

Nahrávám...
Nahrávám...