dnes je 18.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1960

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.7.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1960

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Čas plnění může být sjednán dnem či lhůtou k plnění, může být sjednán ve prospěch věřitele či ve prospěch dlužníka nebo i ve prospěch obou. V případě, že si strany sjednají čas plnění ve prospěch dlužníka (např. "vrátíš mi to, až budeš chtít, až budeš moct“), je pouze na dlužníkovi, aby čas plnění určil. V takovém případě věřitel nemůže požadovat vrácení plnění, nicméně pokud dlužník v přiměřené době čas plnění neurčí, může se věřitel obrátit na soud, který čas plnění podle okolností případu určí.

Příklad


Smluvní strany uzavřely smlouvu o zápůjčce, na jejímž základě pan Novák poskytl panu Novotnému finanční prostředky ve výši 100.000 Kč. Dohodli se, že pan Novotný zápůjčku vrátí, až bude moci. Pan Novotný ale dlouhodobě peníze nevracel a nestanovil čas, ve kterém je vrátí. Pan Novák se musí obrátit na soud, který rozhodne, do kdy je pan Novotný povinen peníze vrátit (např. do 1 roku od

Nahrávám...
Nahrávám...