dnes je 24.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1954

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.6.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1954

JUDr. Vladimíra Knoblochová

K řádnému splnění je třeba, aby byl dluh splněn ve stanoveném místě. Místo plnění by měla určovat především smlouva, tj. smluvní strany by si měly místo plnění výslovně sjednat. V některých případech nebude sjednání místa plnění třeba, neboť to bude vyplývat z povahy závazku nebo účelu plnění.

Příklad


Strany uzavřou smlouvu o dílo, ve které se dohodnou na provedení rekonstrukce střechy na rodinném domě na sjednané adrese. Byť smlouva o dílo výslovně nebude obsahovat místo plnění, již z povahy závazku a účelu plnění je nepochybné, že místem plnění je právě rodinný dům, jehož střecha se má rekonstruovat.
Pro případy, kdy ani ze smlouvy, ani z povahy závazku či účelu plnění nelze místo plnění dovodit, stanoví subsidiárně místo plnění zákon. Úprava místa plnění je obsažena v § 1955 NOZ, podle kterého platí, že:
  • nepeněžitý dluh se plní v místě bydliště nebo sídla dlužníka,

  • peněžitý dluh se plní v místě bydliště nebo sídla věřitele,

  • pokud závazek vznikl při provozu závodu, plní se dluh v místě závodu,

  • pokud závazek vznikl při provozu provozovny, plní se dluh v místě provozovny.


V případě, že dlužník nesplní dluh ve stanoveném místě, není dluh řádně splněn a dlužník se dostává do prodlení s plněním svého dluhu. To platí i v případě, kdy dlužník plní např. na

Nahrávám...
Nahrávám...