dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1950

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.5.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1950

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Je třeba si dát pozor na vystavování kvitance pro tzv. opakovaná plnění z téhož právního důvodu. Zákon totiž stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že pokud někdo v takovém případě předloží kvitanci na plnění splatné později, má se za to, že splnil také to, co bylo splatné dříve.

Toto ustanovení považujeme za problematické. Zákon totiž věřiteli ukládá, aby dlužníkovi kvitanci vystavil, jinak dlužník může plnění odepřít. Pokud se např. dlužník zavázal platit měsíčně věřiteli z titulu uzavřené nájemní smlouvy nájemné ve výši 10.000 Kč a např. za měsíc leden a únor nájemné neuhradil a chtěl by uhradit oproti vystavení kvitance pouze nájemné za měsíc březen, pak by se věřitel vystavením kvitance za tento měsíc dostal do problematické situace, neboť by se ze

Nahrávám...
Nahrávám...