dnes je 18.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1944

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.4.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1944

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Aby poukazník mohl přímo svůj nárok z poukázky uplatňovat vůči poukázanému, je třeba, aby poukázaný poukázku přijal. Na právním vztahu mezi poukazatelem a poukázaným totiž záleží, zda je poukázaný povinen příkaz poukazatele přijmout. Poukázaný není přitom povinen poukázce vyhovět, ledaže dluží poukazateli plnění, které je předmětem poukázky. V takovém případě jeho dluh zanikne teprve tím, že poukazníkovi splní. Pokud poukázaný poukázku přijme, pak mezi poukazatelem a poukázaným vzniká tzv. krycí vztah.

Příklad


Společnost Alfa dluží společnosti Beta na zaplacení kupní ceny za dodávku movitých věcí částku ve výši 100.000 Kč. Společnost Alfa má současně pohledávku z titulu poskytnuté půjčky ve výši 100.000 Kč za panem Novotným, přičemž tato pohledávka je již splatná. Společnost Alfa vystavila poukázku na řad společnosti Beta, aby si dlužnou částku 100.000 Kč vybrala u pana Novotného na účet pohledávky, kterou má vůči němu společnost Alfa, a přikázala panu Novotnému, aby plnil. Pan Novotný je povinen

Nahrávám...
Nahrávám...