dnes je 18.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1930

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.3.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1930

Mgr. Pavla Krejčí

K odst. 1

Dlužník má v zásadě povinnost plnit dluh v celku. Odstavcem 2 je mu však za určitých okolností povoleno plnit dluh v dílčích plněních. Na toto ustanovení také navazuje § 1931 NOZ – dohoda o splátkách.

K odst. 2

Dlužník v zásadě musí plnit dluh v celku. Pokud však dlužník nabízí věřiteli částečné plnění, musí jej věřitel přijmout, pokud zde nejsou zvláštní důvody vylučující tuto věřitelovu povinnost. Těmito důvody mohou být případy, kdy:

  1. částečné plnění odporuje povaze závazku nebo případ, kdy

  2. částečné plnění odporuje účelu smlouvy, pokud tento účel musel být dlužníkovi alespoň zřejmý.


U peněžitého plnění není většinou pochyb, že částečné plnění povaze závazku neodporuje. Může však samozřejmě odporovat účelu smlouvy – to ovšem záleží na účelu smlouvy nebo případně též na dohodě dlužníka a věřitele.

Problémy však mohou vzniknout u plnění nepeněžitého, kde je třeba pečlivě zvažovat povahu plnění, účel plnění, záměr jednotlivých smluvních stran apod.

Příklad


Správce budovy objednal nové žaluzie do jednací místnosti. Společnost, která žaluzie montovala, je však namontovala pouze na jednu polovinu oken s tím, že neví, zda bude schopna dodat zbývající žaluzie, neboť se již přestaly vyrábět.

Vysvětlení k příkladu


Takové částečné plnění není věřitel rozhodně povinen přijmout – neboť z estetického hlediska jistě nebude možné mít v jednací místnosti žaluzie dvou druhů.
Splátka x dílčí plnění

Částečné plnění bývá někdy nesprávně označováno za splátku (§ 1931 NOZ). Rozdíl mezi splátkou a částečným plněním je v tom, že plnění ve splátkách je mezi dlužníkem a věřitelem předem dohodnuto. U částečného plnění se ale jedná o jednostranné právní jednání dlužníka, které předem nedohodl s věřitelem. Z toho také vyplývá rozdílný následek, které takové jednání dlužníka má (především z hlediska prodlení).

Příklad splátek


Společnost JEKO s.r.o. si koupila novou brusku v hodnotě 100.000 Kč. S prodejcem se dohodla, že kupní cenu bude hradit ve splátkách po 10.000 Kč měsíčně.

Příklad částečného plnění


Společnost JEKO s.r.o. si koupila novou

Nahrávám...
Nahrávám...