dnes je 18.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1906

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.6.2.4.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1906

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Ustanovení § 1906 a § 1907 je upraveno společně jak pro novaci, tak pro dohodu o narovnání. Pro obě tyto dohody, na základě nichž dochází ke zrušení závazku a jeho nahrazení novým, zákon nevyžaduje obecně písemnou formu. Ta je vyžadována pouze v případě, kdy:

  • původní závazek byl zřízen v písemné formě,

  • ruší se, ať již narovnáním nebo novací, závazek, který je již promlčený.


Písemnou formu je nicméně třeba dodržet i tam, kde je předepsána jako náležitost pro nový závazek, jenž se dohodou o novaci či narovnání zřizuje; jinak lze dohodu uzavřít ústně i konkludentně.

V této souvislosti si dovolujeme upozornit na rozpor tohoto ujednání s ustanovením § 564 NOZ. Podle § 564 NOZ, pokud zákon pro právní jednání vyžaduje určitou formu, pak lze obsah právního jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější formě. Pokud ale vyžaduje tuto formu jen ujednání stran, pak lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to ujednání stran nevylučuje (tj. strany by si písemnost musely vymínit ve smlouvě). Citované ustanovení § 564 NOZ tedy umožňuje, aby strany závazek,

Nahrávám...
Nahrávám...