dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1905

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.6.2.3.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1905

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Z hlediska rozsahu narovnání se narovnání může se týkat:

  • jednotlivých závazků,

  • závazků vyplývajících z určitého zavazovacího důvodu, i když je těchto závazků více, tedy celého závazkového vztahu,

  • všech dosavadních závazků mezi účastníky (tzv. generální narovnání).


Vyloučena jsou pouze práva, která strany výslovně vyloučí nebo taková, která strany nemohly mít zřejmě na mysli.

Smluvní strany tedy mezi sebou mohou na základě dohody o narovnání upravit nejen svá sporná práva a povinnosti, ale také další práva a povinnosti, které tvoří obsah určitého právního vztahu, čímž vytvoří de facto nový smluvní základ pro svůj právní vztah. Strany v takovém případě v dohodě většinou prohlásí, že narovnáním jsou upravena veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti z určitého právního vztahu. Narovnání se v takovém případě netýká pouze práv, která strany v dohodě vyloučily, ale ani práv, na

Nahrávám...
Nahrávám...