dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1890

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.6.1.2.1.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1890

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Předmětem převzetí je dluh. Dluh představuje právní povinnost dlužníka poskytnout určitou hodnotu věřiteli, tedy chování dlužníka směřující ke splnění závazku (k uspokojení věřitele), ke kterému je dlužník ze závazku povinen. Zákon, na rozdíl od postoupení pohledávky, výslovně nestanoví, že při převzetí dluhu dochází k převzetí i příslušenství dluhu (tj. např. povinnosti platit úroky z prodlení, úroky apod.), resp. naopak výslovně stanoví, že převzetí dluhu se nedotýká vedlejších práv spojených s pohledávkou. Máme tedy za to, že na nového dlužníka přechází dluh pouze v tom rozsahu, jak byl vymezen ve smlouvě, a pokud z vůle stran nevyplývá, že s dluhem přechází i příslušenství, pak podle našeho názoru zůstává zavázaným platit příslušenství původní dlužník. Výjimkou jsou podle našeho názoru náklady řízení, pokud ještě nebyly soudem přiznány. S ohledem na právě uvedené doporučujeme vždy ve smlouvě specifikovat, co je přesně předmětem přebíraného

Nahrávám...
Nahrávám...