dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1886

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.6.1.1.1.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1886

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Společně s pohledávkou přechází na postupníka celá řada práv, mimo jiné i právo vymáhat pohledávku soudní cestou. Zákon ale umožňuje, aby postupitel i po účinnosti postoupení pohledávku vymáhal vlastním jménem, a to v případě, že jej o to postupník požádá. Postupitel v takovém případě sice jedná vlastním jménem, ale již na účet postupníka (jde o nepřímé zastoupení). Postupitel není povinen žádosti postupníka vyhovět, je jen na něm, zda ji akceptuje, případně zda se strany na tomto postupu dohodnou. Pokud postoupení pohledávky nebylo dlužníkovi oznámeno či prokázáno, může postupitel pohledávku vymáhat, aniž by musel splnit další podmínky. V případě, že již postoupení bylo dlužníkovi prokázáno či oznámeno, může postupitel pohledávku vymáhat pouze v případě, že ji nevymáhá postupník, a

Nahrávám...
Nahrávám...