dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1884

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.6.1.1.1.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1884

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zákon s ohledem na skutečnost, že k postoupení pohledávky není třeba souhlasu dlužníka, vylepšuje pozici dlužníka tím, že mu umožňuje uplatnit proti pohledávce námitky, které měl v době postoupení (tyto námitky mu zůstávají zachovány). Své vzájemné pohledávky, které má vůči postupiteli, může dlužník namítat i vůči postupníkovi, a to i když v době postoupení ještě nebyly splatné. Aby dlužník mohl tyto vzájemného pohledávky vůči postupníkovi namítnout, je povinen mu je oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o postoupení dozvěděl.

Podmínky pro to, aby dlužník mohl namítnout (tedy zejména započítat) vůči postupníkovi své vzájemné pohledávky, které má vůči postupiteli, jsou tedy následující:

  • musí jít o pohledávku, která je vzájemná,

  • musí jít o pohledávku, kterou měl dlužník vůči postupiteli v době postoupení,

  • dlužník své pohledávky oznámil postupníkovi bez zbytečného odkladu poté, co se o postoupení dozvěděl.

Příklad


Pan Novák má pohledávku za panem Novotným na zaplacení kupní ceny za prodanou motorovou sekačku ve výši 10.000 Kč. Pan Novotný má proti panu Novákovi pohledávku na vrácení půjčky ve výši 5.000 Kč. Pan Novotný postoupil pohledávku na zaplacení kupní ceny na pana Vorlíčka. Jakmile se to pan Novák dozvěděl, oznámil panu Vorlíčkovi, že má vůči panu Novotnému pohledávku na vrácení půjčky ve výši 5.000 Kč a že ji započítává proti pohledávce na

Nahrávám...
Nahrávám...