dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1883

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.6.1.1.1.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1883

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Na postupníka v důsledku postoupení přechází nejen pohledávka, ale i její příslušenství, a dále i práva spojená s pohledávkou, tedy zejména zajištění (např. ručení, zástavní právo apod.). NOZ staví osobu, která zajištění poskytla, do podobného postavení jako dlužníka, neboť nevyžaduje souhlas této osoby s postoupením pohledávky. Postoupení pohledávky ale nemá účinky vůči osobě, která dluh zajistila zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, dokud ji postupitel o postoupení pohledávky nevyrozumí nebo dokud jí postupník postoupení pohledávky neprokáže.

V případě, že postoupení pohledávky oznamuje postupitel, postačí oznámení, resp. slovy zákona vyrozumění osoby, která poskytla zajištění, o tom, že došlo k

Nahrávám...
Nahrávám...