dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1880

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.6.1.1.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1880

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Na postupníka v důsledku postoupení přechází nejen pohledávka, ale i její příslušenství, a dále i práva spojená s pohledávkou, tedy zejména zajištění. Závazek se z hlediska obsahu nijak nemění, postupník vstupuje do práv původního věřitele a má právo požadovat po dlužníkovi, aby mu pohledávku splnil. Smlouvou o postoupení pohledávky se nepostupuje celý závazek, ale jen pohledávka a některá s ní spojená práva. NOZ již dnes umožňuje postoupit i celou smlouvu, a to smlouvou o postoupení smlouvy (viz § 1895 a násl. NOZ).

Příslušenství pohledávky vymezuje § 513 NOZ, podle kterého jsou příslušenstvím pohledávky úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.

Mezi další práva spojená s pohledávkou patří právo postupníka na soudní uplatnění pohledávky.

Významné je, že spolu s pohledávkou přechází na postupníka i zajištění pohledávky, tedy zejména ručení, zástavní právo apod. NOZ staví osobu, která

Nahrávám...
Nahrávám...