dnes je 18.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1867

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.3.7.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1867

Mgr. Pavla Krejčí

[Dohoda o započtení, dohoda o způsobilosti pohledávky k započtení]

Ustanovení je kogentní. Za podmínek uvedených v komentovaném ustanovení je spotřebiteli umožněno vypovědět smlouvu o dlouhodobém rekreačním produktu, kterou nabyl za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě dopravou či jinými službami. Silnější ochrana spotřebitelů je u smluv o dlouhodobém rekreačním produktu poskytována na základě zkušeností z praxe, kdy podnikatelé nebyli schopni dostát svým slibům. Spotřebitelé předem nevěděli, jaké výhody jim podnikatelé mohou v budoucnu nabídnout, a přitom bylo velmi obtížné se ze smlouvy vyvázat.

Dlouhodobou je taková smlouva, která je uzavřena na období delší než jeden rok.

Spotřebitel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu, bez výpovědní doby a bez jakékoliv sankce. K případné jiné dohodě o podmínkách výpovědi se nepřihlíží.

Právo spotřebitele vypovědět smlouvu musí spotřebitel uplatnit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel výzvu podle § 1866 odst. 2 k zaplacení druhé roční splátky. V souladu s § 1866 odst. 1 mohou být splátky nastaveny pouze jako roční. Smlouva tedy musí trvat minimálně jeden rok. Poté může za výše uvedených podmínek spotřebitel od smlouvy odstoupit, přičemž toto právo může

Nahrávám...
Nahrávám...