dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1866

1.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.3.7.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1866

JUDr. Jan Rosůlek

[Placení v ročních splátkách]

Komentované ustanovení je transpozicí článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES.

K odst. 1

Ustanovení dle odstavce 1 je kogentní. Stanoví pravidla, jak mají být splátky dle smluv o rekreačních službách hrazeny. Jednotlivé splátky musí kumulativně splňovat dvě podmínky:

  • - musí se jednat o roční splátky,
  • - všechny splátky musí být v téže výši.

Věta druhá může být na první pohled matoucí, když uvádí, že stanovené pravidlo neplatí, ujednají-li si smluvní strany změnu výše ročních splátek po prvním roce podle vývoje cen. Z ustanovení není zřejmé, zda se tato věta vztahuje na obě dvě výše uvedené podmínky (tedy, že smluvní strany si v tomto případě mohou ujednat i jinou splatnost než roční a pro každý rok jinou výši splátek), nebo pouze na jednu z nich. S odpovědí nám pomůže recitál č. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES, dle kterého: "V případě smluv o dlouhodobých rekreačních produktech by cena, jež má být zaplacena v rámci splátkového kalendáře s rovnoměrnými platbami, mohla zohlednit možnost po prvním roce upravit následnou výši plateb, aby se zajistilo, že zůstane zachována skutečná hodnota těchto splátek, například zohledněním inflace." I dle uvedené směrnice je tak zřejmé, že jediné, co může být měněno, je výše splátek s ohledem

Nahrávám...
Nahrávám...