dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1846

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.2.2.6.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1846

Mgr. Jana Rejtarová

Základní obecná lhůta pro odstoupení v délce 14 dnů má odlišný počátek svého běhu. Prvním rozhodným okamžikem je uzavření smlouvy. Jestliže však podnikatel splní informační povinnost až po uzavření smlouvy, běží lhůta pro odstoupení až od okamžiku sdělení požadovaných údajů.

Zvláštní lhůta v délce 30 dnů platí pro smlouvy o životním pojištění a penzijním připojištění. Lhůta navíc začíná běžet až od okamžiku, kdy poskytovatel/podnikatel spotřebitele o uzavření smlouvy prostřednictvím prostředku komunikace na dálku informuje.

K odst. 2

V případě poskytnutí klamavých údajů může spotřebitel odstoupit od smlouvy ve lhůtě tří měsíců

Nahrávám...
Nahrávám...