dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1829

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.2.1.6.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1829

Mgr. Jana Rejtarová

K odst. 1

Jde o jedno z nejdůležitějších ustanovení spotřebitelských smluv, které doznalo zásadní změny oproti dosavadnímu občanskému zákoníku, i když změny nebyly vyvolány jen přijetím NOZ, ale především povinností úplné harmonizace dle směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů, která zrušila dvoukolejnost úpravy pro distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obvyklé obchodní prostory. V případě, že spotřebitel neobdrží plnění již při uzavření smlouvy, počíná běžet čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení:

  1. od převzetí zboží,

  2. skládá-li se dodávka z několika částí, či je složena z několika výrobků, které nejsou zaslány společně, počne běžet lhůta od převzetí poslední části či posledního výrobku,

  3. v případě pravidelné opakované dodávky zboží je počátek lhůty stanoven na okamžik převzetí první dodávky.


K odst. 2

Pokud nebyl spotřebitel řádně upozorněn na možnost odstoupení od smlouvy, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě jednoho roku a čtrnácti dnů od okamžiku stanoveného podle odstavce 1. Pouze v případě, že podnikatel splní dodatečně svoji informační povinnost, se tato prodloužená lhůta přetrhává a běží nová čtrnáctidenní lhůta od okamžiku, kdy podnikatel spotřebitele informuje o možnosti odstoupení od smlouvy.

Příklad


Pan Červenka si na předváděcí akci dne 13. ledna 2014 zakoupil

Nahrávám...
Nahrávám...