dnes je 28.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1828 - Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.2.1.5.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1828 - Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory

Mgr. Jana Rejtarová

K odst. 1

Ustanovení navazuje na ustanovení § 1820 NOZ, které je obecným ustanovením k tomuto speciálnímu ustanovení. Informační povinnost musí být v případě smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání splněna písemně, nestačí sdělení základních informací v pouhé textové podobě, pakliže k tomu spotřebitel nedal výslovný souhlas. Důkazní břemeno o splnění informační povinnosti či prokázání udělení výslovného souhlasu s podáním informací v textové podobě leží na podnikateli.

K odst. 2

Pro vyloučení všech pochybností se uvádí určité sporné situace, které zákon výslovně označuje za uzavření smlouvy mimo obvyklé obchodní prostory. Výslovné zařazení těchto situací zabraňuje zneužití spotřebitele, který navštívil provozovnu podnikatele v důsledku aktivity samotného podnikatele poté, co jej podnikatel oslovil například na ulici a přemluvil k návštěvě prodejny, kde s ním uzavře smlouvu. Využije tak momentu překvapení spotřebitele, který jedná pod určitým

Nahrávám...
Nahrávám...