dnes je 17.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1824

1.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.2.1.5.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1824

JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados

[Smlouvy uzavírané distančním způsobem]

Sjednává-li se smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, sdělí podnikatel spotřebiteli před uzavřením této smlouvy mimo prostor obvyklý k podnikání v dostatečném předstihu všechny informace vymezené v § 1820 odst. 1 nebo mu je zpřístupní a poskytne vhodným způsobem vzhledem k použitému prostředku komunikace na dálku.

Všechny údaje poskytované v písemné podobě musí být zcela čitelné. Cílem poskytnutí těchto informací je, aby měl spotřebitel kompletní informace před uzavřením smlouvy prostředky komunikace na dálku a nebyly mu zamlčeny nějaké podstatné či méně podstatné náležitosti uzavírané smlouvy, kterých by si nebyl vědom.

V případě, že není z objektivních důvodů možné spotřebiteli poskytnout všechny informace v souladu s § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, musí spotřebitel na základě zákonné úpravy alespoň obdržet informace týkající se údajů o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby, údaje o své totožnosti, celkovou cenu a náklady na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e). V případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Dále je podnikatel povinen spotřebiteli sdělit podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít. Vzorový formulář musí obsahovat všechny

Nahrávám...
Nahrávám...