dnes je 1.2.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1821

1.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.2.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1821

JUDr. Jan Rosůlek

[Údaje o dalších daních a poplatcích]

Komentované ustanovení je transpozicí článku 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Podnikatel má vůči spotřebiteli informační povinnost obsaženou v § 1811 a § 1820. V těchto ustanoveních uvedené informace je povinen sdělit s dostatečným předstihem. Součástí informační povinnost je také povinnost informovat spotřebitele dle § 1811 odst. 2 písm. c) o ceně zboží nebo služby včetně však daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění. Dle písmene e) musí informovat také o nákladech na dodání. V případě smluv uzavíraných pomocí prostředku na dálku nebo v případě smluv uzavíraných mimo obchodní prostory má povinnost informovat také dle § 1820 odst. 1 písm. g) o nákladech spojených s vrácením zboží.

Je-li smlouva uzavírána prostředky komunikace na dálku a prostředek komunikace neumožňuje sdělit veškeré informace, mohou být informace podle § 1811 odst. 2 písm. e) a podle § 1820 odst. 1 písm. g) sděleny až po uzavření smlouvy,

Nahrávám...
Nahrávám...