dnes je 17.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1816

1.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.1.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1816

JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados

[]

Plní-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet ani ho o ničem vyrozumět.

Ustanovení § 1816 je vloženo jako zcela změněné ustanovení, které ustanovuje spotřebitele jako poctivého držitele, v případě, že došlo k plnění ze strany podnikatele spotřebiteli bez předchozí objednávky.

Institut poctivé držby je upraven v § 992 občanského zákoníku, který stanovuje, že kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává, je poctivý držitel. Nepoctivý držitel je naopak ten, kdo ví, že mu za daných okolností právo k držbě nenáleží. Poctivému držiteli zákon poskytuje stejnou právní ochranu jako držiteli řádnému. Řádná držba se zakládá na platném právním důvodu. V případě, že se někdo ujme držby bezprostředně, aniž rušil cizí držbu nebo se ujme držby z vůle

Nahrávám...
Nahrávám...