dnes je 17.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1814

1.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.1.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1814

JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados

[]

Oproti předchozí právní úpravě byla dosavadní právní úprava zásadněji změněna a dána do odst. 1, kde byly změněna textace ustanovení § 1814 odst. 1 písm. e) a dále § 1814 odst. 1 písm. h) až l), kde byl rozšířen okruh zneužívajících ujednání a to mezi § 1814 odst. 1 písm. m) až p) a následně byl doplněn § 1814 odst. 2 tohoto zákonného ustanovení.

V bodu 2 zneužívajících ujednání je rozšířen okruh případů, které ve vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem mohou vzniknout. Jedná se zejména o zákazu ujednání, na základě, kterého nemůže podnikatel bez vážného výpovědního důvodu zvláštního zřetele hodného vypovědět svůj závazek spotřebiteli bez přiměřené výpovědní doby, ujednání, která by odkládala určení ceny až na dobu plnění, kdy by spotřebitel nebyl před sjednáním závazku informován, kolik za danou službu, produkt bude hradit. V souladu s tímto ujednáním cena mezi spotřebitelem a podnikatelem musí být v době sjednání závazku stanovena.

V případě nesplnění povinnosti ze strany podnikatele, má spotřebitel právo započíst své pohledávky vůči pohledávce podnikatele.

Toto zákonné ujednání je úzce propojeno s § 7 zákona č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele, který

Nahrávám...
Nahrávám...