dnes je 17.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1812

1.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4.1.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1812

JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados

[]

§ 1812 občanského zákoníku ustanovuje, že pokud je možné písemný obsah smlouvy, která je ujednána mezi spotřebitelem na straně jedné a fyzickou či právnickou osobou podnikající na straně druhé, vyložit více možnými způsoby, vždy se ujednání o obsahu smlouvu vyloží tak, aby byl výklad pro spotřebitele nejpříznivější. Zákonné ustanovení poskytuje v tomto ohledu zvláštní výhody jen osobě spotřebitele. Této výhody poskytnuté spotřebiteli se však nemohou dovolávat třetí osoby ve prospěch spotřebitele.

Interpretační princip ve prospěch spotřebitele je však obecně známým právním principem. Toto ustanovení nám však umožňuje v souladu s § 555 použít výklad nejvhodnější pro stranu spotřebitele v případě, že existuje pochybnost o výkladu obsahu smlouvy. Pokud spotřebitel a podnikatel uzavírali smlouvu se oběma dobře známým výkladem obsahu smlouvy, je na místě zachovat princip ujednaného výkladu smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem a ne jej nahrazovat nejvhodnějším možným výkladem pro spotřebitele.

Novelou zákona č. 374/2022 Sb., bylo zpřísněno taxativní ochranářské ustanovení ve prospěch spotřebitele, kdy byl text zákona zpřísněn oproti právní úpravě účinné před 6. 1. 2023. Právní úprava účinná do 6. 1. 2023

Nahrávám...
Nahrávám...