dnes je 18.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1805

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3.4.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1805

Mgr. Pavla Krejčí

K odst. 1

Není-li doba placení úroků ujednána, platí se úroky spolu s jistinou, a je-li jistina splatná později než za rok, platí se úroky ročně pozadu. Úrok tak bude splatný vždy ke konci kalendářního roku.

Placení úroků

Nově jsou NOZ stanovena pravidla pro pořadí hrazení dluhu, a to v § 1932 NOZ. Má-li dlužník plnit na jistinu, úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se poskytnuté plnění nejprve:

  1. na náklady spojené s uplatněním pohledávky, které již byly určeny, pak

  2. na úroky z prodlení, pak

  3. na úroky a nakonec

  4. na jistinu zápůjčky.


Placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí (§ 2054 NOZ). To má význam zejména z hlediska

Nahrávám...
Nahrávám...