dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1799

2.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1799

Mgr. Jana Rejtarová

Ustanovení § 1751 a násl. umožňuje, aby část obsahu smlouvy byla určena odkazem na obchodní podmínky, které nejsou obsaženy přímo v textu smlouvy, tj. jsou buď připojeny k nabídce, nebo které jsou druhé smluvní straně známy. Smlouva musí výslovně obsahovat text, z něhož vyplývá, že obchodní podmínky, které jsou odděleně od smlouvy, jsou součástí smlouvy. Podle ustanovení § 1753 je pak takové ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, neúčinné, pokud je druhá strana nepřijala výslovně. Komentované ustanovení navíc požaduje, aby byla slabší strana s obchodními podmínkami, které nejsou obsaženy v textu, seznámena. Důkazní břemeno bude ležet na navrhovateli smlouvy. Ten bude muset rovněž prokázat, že druhá strana musela význam odkazu na obchodní podmínky, které nejsou součástí smlouvy, znát, například

Nahrávám...
Nahrávám...