dnes je 18.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1784

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.6.4.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1784

Mgr. Pavla Krejčí

K odst. 1

Veřejná nabídka může výslovně určit, že se smlouva uzavírá s určitým počtem osob, případně se všemi, kdo veřejnou nabídku přijali ve lhůtě podle § 1782 NOZ. Opět se jedná o dispozitivní ustanovení a navrhovatel může ve veřejné nabídce stanovit zcela jiná pravidla.

K odst. 2

Toto ustanovení je z našeho pohledu velmi kontroverzní. Důvodová zpráva k němu uvádí následující:

"To znamená, že navrhovatel bude smluvně zavázán všemi řádně podanými akceptacemi svého veřejného návrhu (tedy akceptacemi projevenými včas a v souladu s vyhlášenými podmínkami), jejichž původcům neoznámil, že je s ním smlouva uzavřena nebo že se svým návrhem

Nahrávám...
Nahrávám...