dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1783

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.6.4.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1783

Mgr. Pavla Krejčí

K odst. 1

Navrhovatel je povinen oznámit příjemci uzavření smlouvy bez zbytečného odkladu po přijetí veřejné nabídky. Ostatním musí navrhovatel oznámit, že neuspěli. Ustanovení je dispozitivní a navrhovatel může v nabídce stanovit jiný postup či lhůty pro oznámení.

K odst. 2

Na rozdíl od původního ObchZ, kdy smlouva vznikala až okamžikem, kdy navrhovatel vítěznému příjemci potvrdil uzavření smlouvy, je podle NOZ smlouva uzavřena zřejmě již okamžikem, kdy dojde navrhovateli akcept prvního příjemce (viz § 1782 NOZ). Na druhou stranu ovšem zákon ukládá navrhovateli bez zbytečného odkladu po přijetí veřejné nabídky

Nahrávám...
Nahrávám...